Tre studenter framför ett gult hus

2021 anlände 894 nya internationella studenter från över 100 länder till Jönköping University. Av dessa var 323 utbytesstudenter och 571 internationella programstudenter varav 271 var studenter från länder utanför EU/EES.

De flesta av lärosätets internationella studenter, 55 procent, är européer. Jönköping University lockar även studenter från andra världsdelar. Till exempel kommer 24 procent av de internationella studenterna från Asien, 5 procent från Nordamerika, 3 procent från Afrika, Sydamerika 2 procent och 65 procent är EU-studenter.

De länder som hade flest inkommande utbytesstudenter var Frankrike, Tyskland, Spanien och Mexiko. Bland de avgiftsbetalande studenterna var Kina, Indien och Pakistan de länder som hade flest studenter vid JU.