Bilder från webbplatsen får inte användas utan tillåtelse från Jönköping University. Kontakta kommunikationsavdelningen för mer information.

Skriv alltid med fotografens namn som ska finnas i bildens metadata, alternativt Jönköping University om det inte står något.