Den 1 oktober 2008 ersattes Antagnings- och examensnämnden och Fakultetsnämnden av Nämnden för utbildning och forskarutbildning. På den här sidan hittar du protokoll från Fakultetsnämnden.

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997