På den här sidan hittar du Fakultetsnämndens protokoll. Den 1 oktober 2008 ersattes Fakultetsnämnden och Antagnings- och examensnämnden av Nämnden för utbildning och forskarutbildning.

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997