Mikael Palmgren

Ordförande, Saco-S

Mikael Palmgren är ordförande för Saco-S vid Jönköping University. Mikael är universitetsadjunkt i matematik vid avdelningen för matematik, fysik och kemi på Tekniska Högskolan vid Jönköping University

Porträtt Linda Fransson
2020-11-06