Mats Eriksson

Professor i omvårdnadsvetenskap, Örebro universitet

Mats Eriksson är professor i omvårdnadsvetenskap på institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet och specialistsjuksköterska i intensivvård. Han är ledare för forskningsmiljön FAMN (Barnet, familjen, vården och samhället) samt leder forskargruppen (PEARL (Pain in Early Life).

Mats Eriksson är medlem i International Association for the Study of Pain - Special Interest Group on Pain in Childhood samt vetenskaplig rådgivare i European Foundation for the Care of Newborn Infants.

Porträtt Mats Eriksson
2020-11-06