Maria Jarl

Universitetslektor, Göteborgs universitet

Maria Jarl är sedan 2012 universitetslektor i utbildningsvetenskap, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Maria Jarl doktorerade 2004 i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och har bl a tidigare arbetat som forskarassistent 2007–2010 vid statsvetenskapliga institutionen där. Maria Jarl har haft ett stort antal ledningsuppdrag bl a som ordförande i det nationella Lärarutbildningskonventet och lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet, ledamot i SUHFs expertgrupp för lärarutbildning, samt flera granskningsuppdrag rörande kvalitet i utbildning.

Porträtt Maria Jarl
2022-05-01