Johan Simonsson

Director of Research & Development Warehouse, Toyota Material Handling

Johan Simonsson är Director of Research & Development Warehouse på Toyota Material Handling och har tidigare haft flera ledande positioner inom Husqvarna Group, AB Volvo och Scania.
Johan har en teknologie doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och disputerade med ett avhandlingsarbete inom Business Model Innovation and Platforms in Digital Servitization. Han har även en Master of Science i eBusiness Systems and Technologies från Golden Gate University, Kalifornien.

Porträtt Linda Fransson
2024-01-22