Søren E. Frandsen

Vice ordförande stiftelsestyrelsen Jönköping University

Søren E. Frandsen är chef för forsknings- och innovationsorganisationen vid Syddansk universitet (SDU). Han är också styrelseordförande på Science Ventures Denmark. Han har tidigare haft tjänsten som Prorektor vid Aarhus universitet.

Porträtt på Søren E. Frandsen
2020-11-06