Anders Danielsson

Ordförande stiftelsestyrelsen Jönköping University

Anders Danielsson var landshövding i Västra Götalands län mellan september 2017 och november 2021. Danielsson har tidigare bland annat varit generaldirektör för Säkerhetspolisen, generaldirektör för Migrationsverket, generalsekreterare för Svenska Röda Korset samt länspolismästare vid Polismyndigheten i Skåne län. Danielsson är tingsmeriterad jurist.

Porträtt på Anders Danielsson
2022-05-01