Arbetsmarknadsdagar ger dig möjlighet att möta våra studenter och knyta kontakt med framtida medarbetare och andra företagare.

Karriärum - HI WORK 2015

Tekniska Högskolan har under många år arrangerat Fadderföretagsdagen där företag i montrar presenterat sin verksamhet för studenter, under förra året avvecklades fadderföretagsdagen och ersattes av Näringslivsmässan Karriärum. Under 2014 växlade vi upp ytterligare och slog samman Karriärum med studenternas arbetsmarknadsdag, HI WORK, som vanligtvis körs under våren. Målet med sammanslagningen är att skapa en stark, gemensam mötesplats för samverkan mellan studenter och näringsliv. 

Näringslivsmässan Karrirärum - HI WORK 2015 vänder sig till samtliga av våra studenter på Tekniska Högskolan. Det innebär att besöksgruppen är c:a 2000 studenter från tekniker-, kandidat- och masterprogrammen.

Via Tekniska Högskolan kan du få tillgång till studenter med rätt kompetens. Tekniska Högskolan arbetar aktivt med att förmedla kontakter mellan studenter och företag. Samverkan med våra studenter kan vara ett sätt att utveckla ditt företag eller din verksamhet samtidigt som studenterna får möjlighet att praktisera sina kunskaper. Samarbetet kan exempelvis ske genom examensarbeten, Näringslivsförlagd kurs (NFK) och projekt

Karriärum - HI WORK 2015 äger rum den 18 november. Välkommen!

Exjobbsmässan

Exjobbsmässan arrangeras i slutet av maj varje år. Mässan ger studenterna ett tillfälle att presentera sina exjobb och berätta om vad de åstadkommit under sina studier. Under dagen besöks mässan av intresserade från näringslivet, gymnasieskolor och av JTH:s egna studenter.