Hållbarhet har under senare år blir en allt viktigare fråga. Inte minst företag ställs inför allt hårdare krav. Samtidigt kan begreppet upplevas lite diffust; vad innebär det egentligen? Miljöhänsyn är möjligen självklart, men hållbarhet är mycket mer än så. Det innefattar allt ifrån olika former av socialt ansvarstagande till långsiktighet och engagemang i investeringar, varumärken och relationer.

Forskning visar på samband mellan ägarstruktur och hållbarhet. Ett långsiktigt ägande, som exempelvis familjeägandet, medför långa tidsperspektiv i företagandet överlag. Vad kan vi lära av dessa företagare? Ser de själva att ägandet ger dem en fördel när det kommer till hållbarhet? Är i så fall vissa sätt att organisera och utöva ägandet mer gynnsamma? Vilka drivkrafter för hållbarhet finns i det långsiktiga ägandet och hur kommer de till uttryck?

Frågor som dessa står i fokus under fyra seminarier 2018, där forskare och företagare tillsammans diskuterar olika aspekter på ägandets betydelse för ett hållbart företagande. För mer information se nedan.

Välkommen att inspireras och diskutera ett spännande och viktigt ämne!

Kommande Event

Älskar, älskar inte: Ett seminarium om konflikter i familjeföretag

Familjeföretag är en känslomässigt laddad arena. Att arbeta tillsammans med sin familj leder ofta till glädje, men kan också leda till konflikter, ibland intensiva sådana. Konflikter är en normal del av ens liv, men ser olika ut i olika företagarfamiljer. I extrema fall kan konflikter leda till att familjer slits isär och att lösningar är svåra att hitta.

Vi bjuder in dig till detta seminarium för att tillsammans med experter på konflikthantering föra en dialog kring detta ämne. Med hjälp av presentationer, gruppdiskussioner och verklighetsnära exempel, hoppas vi öka kunskapen om konflikter i familjeägda företag/företagarfamiljer hur och varför de uppstår samt hur de kan hanteras. Under seminariet kommer vi att tillhandahålla praktiska verktyg för konflikthantering.

Vi vänder oss till alla som har ett intresse av hur konflikter kan uppstå i familjeföretag, hur de kan lösas, och hur de kan förhindras.

Delar av seminariet/presentationerna kommer att vara på engelska. 

Datum: 14 maj 2019

Tid: Kl. 15:00 - 17:00 (kaffe kl. 14:30, efteråt blir det mingel med tilltugg)

Plats: Internationella Handelshögskolan i Jönköping, vån 3, sal B3008/3009.

Anmälan via denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta gärna: Ethel Brundin, Ethel.brundin@ju.se eller Markus Plate, markus.plate@ju.se  

 

Markus Plate

Markus Plate är filosofie doktor i psykologi och forskar kring identitet, relationer, känslor och generationsskiften i familjeföretag. Han är expert på interpersonell kommunikation och har gedigen praktisk erfarenhet av att arbeta med familjeägda företag med familjekommunikation, familjekonflikter och familjestrategi. 

 

Ethel Brundin

Ethel Brundin är ekonomie doktor och professor med känslor som huvudfokus. Hon forskar kring känslors roll i generationsskiften och exit från familjeföretag samt ägandets mening. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med konflikter i olika sammanhang, främst för ledningsgrupper. 

Tidigare Events

Älskar, älskar inte: En workshop om konflikter i familjeföretag

Att arbeta tillsammans med sin familj leder ofta till glädje, men kan också leda till konflikter, ibland intensiva sådana. Konflikter är en normal del av ens liv, men ser olika ut i olika företagarfamiljer. I extrema fall kan konflikter leda till att familjer slits isär och att lösningar är svåra att hitta.

Workshopen bjuder in dig som är familjeföretagare eller familjeföretagarmedlem, att tillsammans med experter på konflikthantering, föra en dialog kring detta ämne. Med hjälp av presentationer, gruppdiskussioner och verklighetsnära exempel, hoppas vi öka kunskapen om konflikter i familjeägda företag/företagarfamiljer hur och varför de uppstår samt hur de kan hanteras. Under seminariet kommer vi att tillhandahålla praktiska verktyg för konflikthantering.

Vi vänder oss exklusivt till dig som är medlem i ett familjeföretag och/eller ägare till familjeföretag.

Delar av workshopen/presentationer kommer att vara på engelska.

 

Datum: 7 Mars 2019

Tid: Kaffe från 12.30. Seminarium mellan kl. 13.00 - 17.00.

Plats: Internationella Handelshögskolan i Jönköping, vån 3, sal B3008/3009.

Anmälan via denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta gärna: Ethel Brundin, Ethel.brundin@ju.se eller Markus Plate, markus.plate@ju.se  

 

Markus Plate

Markus Plate är filosofie doktor i psykologi och forskar kring identitet, relationer, känslor och generationsskiften i familjeföretag. Han är expert på interpersonell kommunikation och har gedigen praktisk erfarenhet av att arbeta med familjeägda företag med familjekommunikation, familjekonflikter och familjestrategi. 

 

Ethel Brundin

Ethel Brundin är ekonomie doktor och professor med känslor som huvudfokus. Hon forskar kring känslors roll i generationsskiften och exit från familjeföretag samt ägandets mening. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med konflikter i olika sammanhang, främst för ledningsgrupper. 

HANTVERKETS ENTREPRENÖRSKAP OCH ENTREPRENÖRSKAPETS HANTVERK: Samtal kring mötet mellan praktik och teori med möbelbranschen som exempel

Hantverk och entreprenörskap ses ofta som varandras motsatser där hantverk står för traditionsbevarande och entreprenörskap för förnyelse. I olika sammanhang - vid näringslivsträffar, på branschmöten och i museimiljöer - har Agneta Trybom, ordförande i Sveriges Tapetserarmästare och Bengt Johannisson, professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet ifrågasatt denna bild. De presenterar sin argumentation som en dialog sig emellan som kommenteras och kompletteras av professor Leona Achtenhagen och lektor Kajsa Haag vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping som tillsammans med representater för företaget Karl Andersson & Söner presenterar en studie om framväxten av Scandinavian Design.


 

 

Datum: 29 November 2018

Tid: Kaffe från 14.30. Seminarium kl. 15.00 - 17.00. Därefter mingel med dryck och enklare tilltugg.

Plats: Internationella Handelshögskolan i Jönköping, vån 3, sal Studion.

Anmälan via denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor? Kontakta Kajsa Haag. E-post: kajsa.haag@ju.se

 

 

 

  


HÅLLBARHET OCH HALLONLAKRITS: ATT FÖRVERKLIGA ÄGARVISIONER GENOM EXTERN LEDNING OCH EXTERN STYRELSEORDFÖRANDE

År 1992 pantsatte familjen Lindström sin villa i trakerna kring Huskvarna för att börja tillverka godis i familjeföretaget Bubs. Drygt tjugo år senare hade de nått större framgångar än de någonsin vågat hoppas på, inte minst tack vare den otroliga succén med Hallonlakritsskallen. Samtidigt började de så smått fundera på framtiden. På något sätt ville de förändra sin arbetssituation. Kanske vore det dags att sälja? Efter långa diskussioner landade familjen dock i beslutet att fortsätta äga företaget, men att låta en extern vd driva det. Som ett led i detta aktiverade de också styrelsen och tillsatte en extern ordförande. Att rekrytera externa personer till ledning och styrelse innebär att lämna ifrån sig en del av kontrollen över verksamheten. Det är en stor omställning och något som många drar sig för. Men, som ägarfamiljen bakom Bubs visat, kan det också vara en framgångsrik strategi för ett långsiktig, hållbart familjeägande.

Under seminariet den 5 november berättar Ulrik Lindström (delägare) hur företaget har lyckats utmana godisbranschen på sitt eget unika sätt. Därefter samtalar Ulrik, tillsammans med Henrik Elfwing (vd) och Jonas Carpvik (ordförande i styrelsen) om hur ett långsiktigt familjeägande kan möjliggöras genom externa styrelsemedlemmar och en extern vd. Seminariet ramas in av Annika Hall, CeFEO, som ger en inblick i förutsättningar för ett konstruktivt samspel mellan ägare, styrelse och vd.

Datum: 5 november 2018

Tid: Kaffe från 14.30. Seminarium kl. 15.00 - 17.00. Därefter mingel med dryck och enklare tilltugg.

Plats: Vy skybar.

Medverkande: Ulrik Lindström, Henrik Elfwing & Jonas Carpvik, Bubs. Annika Hall, CeFEO.

Anmälan via denna länk.

Frågor? Kontakta Annika Hall. E-post: hala@ju.se

En världsledare i Vindeln: Hållbart företagsbyggande över generationer

I början av 1950-talet blev Allan Jonsson övertalad att börja sälja skogsmaskiner. Att det skulle bli starten på inte mindre än tre världsledande företag kunde ingen ana. Inte heller kunde Anders Jonsson, Allans son, drömma om att den lilla verksamhetsgren han tog över en dag skulle vara en global spelare inom sin nisch. Men så blev det! Idag är Rototilt ett expansivt familjeföretag där största delen av produktionen går på export. Men huvudkontoret finns fortfarande kvar i Vindeln, en timmes bilresa från Umeå. Här, i det lilla samhället vid älven, har ägarfamiljen sitt hjärta och härifrån ska verksamheten fortsätta utvecklas – det är både Anders och hans barn, nästa generation ägare, helt överens om.

Den 30 maj berättar Anders och dottern Caroline hur de målmedvetet arbetar för ett långsiktigt familjeägande och ett hållbart företagande som en ledande nischspelare på en internationell marknad. Berättelsen ramas in av Annika Hall, CeFEO, som ger en inblick i forskningen kring familjeägandets förutsättningar och fördelar.

Datum: 30 maj 2018

Tid: Kaffe från 14.30. Seminarium kl. 15.00 - 17.00. Därefter mingel med dryck och enklare tilltugg.

Plats: Internationella Handelshögskolan i Jönköping, vån 3, sal Studion.

Medverkande: Anders Jonsson och Caroline Jonsson, Rototilt AB. Annika Hall, CeFEO.

Anmälan via denna länk.

Frågor? Kontakta Annika Hall. E-post: hala@ju.se

Ett lågt pris har också ett pris:
CSR som strategisk konkurrensfördel

Jenny Jakobsson, hållbarhetsspecialist och lärare på Internationella Handelshögskolan, guidar oss genom utvecklingen av strategiskt hållbarhetsarbete. Därefter berättar Jan Hedenborn, vd och ägare på profilföretaget AD company, om sin hållbarhetsresa och hur han, i samarbete med Jenny, verifierades enligt ISO 26000 (standarden för CSR) redan 2013.

Datum: 19 mars2018

Tid: Kaffe från 14.30. Seminarium kl. 15.00 - 17.00. Därefter mingel med dryck och enklare tilltugg.

Plats: Internationella Handelshögskolan i Jönköping, vån 3, sal Studion.

Frågor? Kontakta Annika Hall. E-post: hala@ju.se