Välkommen till EDENs årliga konferens som 2017 arrangeras av Jönköping University! 

EDEN-konferensen är mötesplatsen för dig som är forskare eller yrkesverksam inom e-lärande och distansundervisning. Här kan du utbyta kunskaper och erfarenheter med kollegor från hela världen.

EDEN är ett europeiskt nätverk för e-lärande och distansundervisning. Det syftar till att dela och fördjupa kunskap och förståelse för hur ny teknik och lärande kan tillämpas av yrkesverksamma människor inom olika fält, samt för politiska förhållningssätt och praktiker gällande e-lärande i hela Europa och världen.

Med mer än 200 institutioner som deltagare och fler än 1200 individuella medlemmar, ger EDEN stöd för utveckling genom spridande av information och nätverksaktiviteter. Den årliga konferensen är central för kunskapsutbyte. Det är här medlemmarna får möjlighet att mötas.

Jönköping University och Högskolan för lärande och kommunikation vann kampen om att får arrangangera EDEN-konferensen 2017 i hård konkurrens med Paris. Värd för konferensen är Högskolan för lärande och kommunikation, och arrangemanget genomförs i samverkan med Jönköping Universitys övriga fackhögskolor.

Värd: Ylva Lindberg
Kommitté för konferensen: Professor Christina Keller (Jönköping International Business), Madelene Zetterlind (Tekniska Högskolan), Anette Svensson (CCD, Högskolan för lärande och kommunikation), Giulia Messina Dahlberg (CCD), Carl-Johan Svensson (PIL, Högskolan för lärande och kommunikation), Lennart Wass (Jönköping University), André Petzold (Destination Jönköping)

Mer information på engelska.