Celice Bergendahl

Varför valde du att börja studera på IA-programmet?

- Jag har sedan länge varit intresserad av samhällsfrågor och
hållbar utveckling. Innan jag började studera hade jag
både bott utomlands och rest mycket, vilket gav mig mersmak!


Gjorde du något vid sidan av dina sidan av under din studietid?

- Jag var aktiv i International Buddy Programmet och utbildade mig till Fairtradeambassadör, men förutom det gjorde jag inte särskilt mycket. Jag skulle säga att jag i stället lade mitt krut på att forma utbildningen så att den skulle passa mig. Jag lade ner mycket tid på att hitta egen praktikplats som passade mina intressen fullt ut. Jag visste att jag ville till Latinamerika och till en organisation som arbetar med kvinnofrågor. Jag började även, i god tid, planera min Minor Field Study stipendium ansökan.


Vad gjorde du efter din examen från Jönköpings University?

- Efter examen hoppade jag på en master (Communication for Development) på halvfart och distans via Malmöuniversitet och kombinerade det med en termins praktik på Svalorna Latinamerikas kansli i Stockholm. Året därpå föreläste jag om hållbarhetsfrågor på skolor och universitet genom Sidas alumniprogram samtidigt som jag gjorde ytterligare en praktik. Denna gång på Jämställdhetsmyndighetens kommunikationsavdelning.


Vad gör du nu?

- Efter det att jag avslutat min praktik på myndigheten blev jag erbjuden jobb och har nu varit anställd i lite mer än ett år. På myndigheten har jag ett internationellt fokus och är med i den internationella projektgruppen som just nu arbetar med ett regeringsuppdrag som handlar om att belysa och sprida kunskap om Pekingplattformen, FN:s handlingsplan för jämställdhet. Jag arbetar även en hel del med kommunikation kopplat till myndighetens våldsförebyggande arbete. Vid sidan av mitt arbete på myndigheten har jag nu under sommaren även jobbat som samordnare/verksamhetsledare på en förening i Göteborg. Utöver det kommer jag nu i höst att arbeta som projektanställd samordnare på Kultur och fritid för Göteborgs Stad och projektleda deras deltagande under Mänskliga Rättighetsdagarna.


Vad är dina framtidsplaner?

- Just nu trivs jag toppenbra på myndigheten och vill gärna arbeta kvar där. I

höst har jag som mål att förbättra min spanska ytterligare så att den når en

professionell akademisk nivå. Längre fram hade det varit roligt att arbeta med

utvecklingsarbete och jämställdhet kopplat till Latinamerika.


Bästa minnet från studietiden?

- Det måste nog vara alla mysiga plugg-och middagskvällar vi hade hemma hos

mig!