Cornelia Johansson

Varför valde du att studera på IA-programmet?

Jag ville jobba med internationella frågor, och gärna med något som bidrar

till något gott. Jag kommer ihåg att jag läste om IA-programmet på

hemsidan och kände direkt att det var helt rätt för mig! Möjligheten till

praktik utomlands och utbytestermin, och att det fanns så mycket

internationella studenter på högskolan gjorde också att IA blev mitt

förstaval.


Gjorde du något på sidan av under din studietid?

Jag engagerade mig i ett studiesocialt utskott som fanns på den tiden som

hette K (innan det slogs ihop med Blue Crew.) Vi planerade insparken!

Sedan hoppade jag även in som representant för HLK’s internationella

studenter i något som hette International Board. Det var en studiesocial

förening som såg till att de internationella studenterna hade aktiviteter

utanför plugget som riktade sig direkt till dem.


Vad gjorde du efter din examen från Jönköping

University?

Efter min examen tog jag studieuppehåll i ett år för att få lite tid att

reflektera på vad jag ville göra med min examen, och passade på att

engagera mig ideellt och jobba och resa lite. Men ganska snart tog jag

beslutet att jag ville plugga vidare och flyttade till Umeå där jag tog en

master i fred och konfliksvetenskap, inriktning krishantering och

fredsbyggande. Efter det var jag i Indien via Sidas praktikantprogram och

sedan så gjorde jag en UNV-tjänst i Sri Lanka där jag arbetade med politisk

analys och M&E inom fredsbyggande.

Vad gör du nu?

Nu arbetar jag på Brottsofferjouren Sverige i Stockholm som tillförordnad

verksamhetsutvecklare för barn och unga. Jag ansvar också för frågor

kopplade till hatbrott och demokratibrott. Jag tar bland annat fram

utbildningsmaterial, anordnar konferenser, workshops, och ser till att vi

håller oss à jour med frågorna. Det är ett ganska varierande jobb eftersom

jag ansvarar för så breda områden. Vi är ett förbund så det viktigaste är att

stötta våra medlemmar i deras arbete med brottsoffer!


Vad är dina framtidsplaner?

Just nu tycker jag det är svårt att planera för framtiden, men man kan ju

fundera lite på hur man vill ha det... Även fast jag trivs bra i Sverige nu så

hade jag kunnat tänka mig att arbetat utomlands igen i framtiden! Hatbrott,

konflikter mellan olika grupper, och fredsbyggande hör ihop och det hade

varit spännande att arbeta mer med detta! Jag tycker även om att arbeta mer

analytisk med förändringsteori och frågor som "vad är egentligen ett effektiv

och framgångsrikt utvecklingsarbete, och hur kan vi implementera detta i

verkligheten?" Sådana frågor är lika viktiga för projekt baserade i Sverige

som utomlands.


Berätta gärna om ditt bästa minne från studietiden.

Jag trivdes så himla bra i Jönköping, vi hade roligt nästan hela tiden så det

är svårt att välja ett speciellt minne. Men insparken var såklart väldigt kul.

Jag lärde känna mina bästa vänner som jag fortfarande umgås när vi var

kurskamrater på IA och vi bodde tillsammans i ett kollektiv sista året, det

var riktigt kul och något jag kan rekommendera! Ett annat minne är

egentligen hela praktiken som jag gjorde i Hawassa i Etiopien. Det var en

fantastisk upplevelse som fortfarande ligger mig mycket varmt om hjärtat.

Drömmer om att resa tillbaka dit någon gång!