Lovisa Floby

Varför valde du att studera på IA-programmet?
Jag valde att studera på IA-programmet då jag
under en längre tid har varit intresserad av globala
samt utvecklingsfrågor, och ville därför plugga
något som speglade det intresset för att jag i
framtiden skulle kunna jobba inom det området.
IA-programmet hade en bra kursplan, och det var
väldigt kul att se att de hade både utbytestermin
och praktik under de tre åren som ingick i
utbildningen.

Gjorde du något på sidan av under din studietid?
Jag gjorde ingenting studierelaterat under tiden jag var i Jönköping, vilket jag ångrar lite nu i efterhand, då det finns mycket att göra som student på JU. Det jag gjorde vid sidan av studierna var att jobba extra.

Vad gjorde du efter din examen från Jönköping University?
Efter min examen 2020 började jag studera ett masterprogram i global hälsa vid Göteborgs universitet, som jag blir klar med nästa år.

Vad gör du nu?
Studerar ett masterprogram i global hälsa vid GU.

Vad är dina framtidsplaner?
Framtidsplanerna är att få jobba med det jag intresserar mig för, och där jag på något sätt kan göra skillnad. Jobbar gärna inom någon myndighet eller organisation där jag på något sätt får jobba med frågor som rör hälsa på olika sätt.

Berätta gärna om ditt bästa minne från studietiden.
Mitt bästa minne från studietiden är nog praktiken. Jag fick möjligheten att åka till Kampala i Uganda, och uppleva flera delar av landet under VFU:ns 10 veckor. Rekommenderar starkt att praktisera utomlands om man har möjligheten.