Nathalie Töpperwien Blom

Varför valde du att studera på IA-programmet?

Jag har alltid velat arbeta internationellt och framförallt med koppling
till just mänskliga rättigheter och naturen. Det som verkligen fångade
min uppmärksamhet var det tvärvetenskapliga perspektiven i
utbildningen samt den tydliga kopplingen internationellt, med både
praktik och uppsats utomlands samt möjligheter till utbytesstudier.
För att inte tala om alla utbytesstudenter som skapar

en internationell känsla även på hemmaplan, både i det sociala och
i undervisningen. Så många olika perspektiv och språk, nya vänskaper
och interkulturell förståelse.Gjorde du något på sidan av under din studietid?

Jag engagerade mig ideellt för barns rättigheter och i migrationsfrågor, gick på olika föreläsningar och nätverkade på universitetets olika aktiviteter. Jag arbetade som SFI-lärare för personer som anställts på svenska företag, min uppgift var att undervisa i svenska före och efter deras arbetstid så att de snabbare skulle kunna komma in i samhället. Jag arbetade även deltid som lärarvikarie inom samhällsvetenskap, geografi och idrott.


Vad gjorde du efter din examen från Jönköping University?

Väldigt mycket och många olika saker! Jag fick jobb på organisationen där jag skrev min C-uppsats i Panajachel, Guatemala och arbetade med mikrokredit och kunskapshöjande kring mänskliga rättigheter hos urfolk. Därefter som hotel manager med fokus på hållbar turism och väl hemma i Sverige igen arbetade jag med fredsfrågor. Det tog ett tag att få ett fast jobb som också motsvarade min utbildning, så jag gjorde ett par rundor som reseledare i Spanien och England innan jag slutligen fick en efterlängtad Sida-finansierad praktik i Costa Rica. 2016 blev jag ambassadör för Agenda 2030 där jag på uppdrag av svenska FN-förbundet utbildade och arbetade med att sprida kunskap om globala målen.


Vad gör du nu?

Det har varit en lång och brokig resa, med många hundra jobbansökningar och en hel del udda jobb på vägen i syfte att få en inkomst. Idag arbetar jag som internationell programsamordnare på Act Svenska kyrkan med tematiska frågor kopplade till klimatförändringarna, maskuliniteter, jämställdhet och lokalt ägande i naturkatastrofer. Där jag genom att stötta och stärka lokala organisationer och kyrkor är med och förändrar ojämlika strukturer, utmanar normer och bidrar till att människor kan lyfta sig själva ur fattigdom. Jag har även eget företag där jag utbildar, håller i workshops och stöttar företag och organisationer i systematiskt förändringsarbete för mer inkludering, jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet. Som konsult gör jag även uppdrag i samarbete med Schyst resande och Add Gender samt är mötesritare/graphic recorder vid olika typer av event. Sedan hösten 2020 är jag utbildare på Universitetet i Bochum med just frågor rörande egenmakt och resilience för människor i utsatta områden.
Vad är dina framtidsplaner?

Just nu vill jag gärna få använda min kreativitet ännu mer genom att få fler kunder för uppdrag som mötesritare. I framtiden vill jag fortsätta arbeta i en internationell miljö som präglas av tydliga värderingar kopplade till just jämställdhet, hållbarhet och inkludering med fokus på människors möjlighet till egenmakt. Jag vill utmana och ifrågasätta, utbilda och inspirera och vara med och skapa förändring där jag kan. Jag vill fortsätta utmanas och utvecklas både på ett professionellt och personligt plan. Kanske läser jag en master, kanske blir jag kvar i Sverige och jobbar globalt eller så flyttar jag utomlands igen. Det får framtiden avgöra!


Berätta gärna om ditt bästa minne från studietiden.

När vi lärde oss olika viktiga termer för att kunna hänga med i fortsättningen kursen - sjungandes med läraren som ackompanjerade på gitarr! Där och då blev det väldigt uppenbart varför jag trivdes så bra på utbildningen!