I spalten till höger kan du se de olika organisationer och företag som vi intervjuat i samband med IA-inspired. Alla har en koppling till programmet, och syftar att ge inspiration på ämnen som berör oss alla!