EU föreläsning

Är du nyfiken på vilka jobbmöjligheter det finns inom EU?

Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering, Universitets- och högskolerådet. Arbetar med regeringsuppdrag att informera om möjligheter till praktik och arbete vid EU:s institutioner, byråer och organ samt att stötta svenska sökande inför varje steg av urvalsförfarande för fasta tjänster.

Christian Bondeson-Eggert har varit verksam inom offentlig förvaltning i snart 30 år, både i Sverige och utomlands. Bland arbetsplatserna kan nämnas Lunds universitet, Utrikesdepartementet, Nordiska ministerrådet, Europeiska rådet, Europeiska utrikestjänsten, och Europaparlamentet. Sedan 2018 är Christian kommunikatör i Europeiska kommissionen. Han har en filosofie kandidatexamen från Lunds universitet, och var med och grundade nätverket Svenskar i EU (SviEU) i januari 2021. För mer information se Christians LinkedIn-profil eller facebook-gruppen Svenskar i EU (SviEU).