Deltagare i panelsamtalet

Hur kan jag arbeta med de globala målen efter examen?

Vill du vara med i resan att uppnå de globala målen? Hur kan ett arbete direkt kopplat till Agenda 2030 se ut och vilka arbetsmöjligheter finns efter examen?

Få tips i ett livesänt panelsamtal tillsammans med

Marie Brander (Sektionschef på Regional Utveckling Region Jönköpings län),

Jenny Jacobsson (Hållbarhetsstrateg med bakgrund i civilekonomi)

Andreas Olsson (Klimat- och energistrateg Länsstyrelsen i Jönköping) och,

Markus Larsson (Nationalekonom som disputerat i miljösystemanalys. Jobbar numera som klimatanalytiker).

Panelsamtalet modereras av Jesper Boesen (Samverkanschef på högskolan för lärande och kommunikation)