Stipendieutdelning 2021

Stipendium för bästa examensarbete inom globala studier

Inom IA-programmet delar vi ut två interna stipendier för bästa examensarbete inom globala studier.

1.a pris: 3000 kr

2:a pris: 2000 kr


I år gick 1:a priset på 3000 kronor till:

David Karlsson och Liiban Guyo för deras arbete

Framing the Syrian Civil War Stories of individuals from the Syrian diaspora on their view on the civil war.

David Karlsson och Liiban Guyo mottog även stipendium för bästa uppsats inom globala studier från Dag Hammarskjöldsstifelsen.

2:a priset på 2000 kr gick till:

Amina Johansson and Rebecka Stubb för deras arbete

Closing the Loop Integrating Circularity within the Fashion Industry’s Post–Retail Activities.


IA-programmet har också ett samarbete med Dag Hammarskjöldstiftelsen som delar ut ett stipendium för bästa uppsats inom globala studier. Stipendiet är sammanlagt på 10 000 kr.

5 000 kr delas ut till pristagarna i samband med den gemensamma stipendieutdelningen. Resterande 5 000 kr delas ut när studenterna redovisar sin uppsats vid DH-stiftelsens vårmöte.

HLK anlitar en extern granskare som rankar de två bästa uppsatserna, med korta motiveringar. Dag Hammarskjöldstiftelsen anlitar sitt arbetsutskott som rekommenderar den uppsats vars innehåll bedöms vara i linje med det arbete som Dag Hammarskjöld uträttade eller var inom hans verksamhetsfokus.

Kriterier för att ingå i urvalet är betyget VG samt att examensarbetet är godkänt senast 1 sept.

Studenter som skriver i par delar på prissumman.