Masterstudent på Försvarshögskolan 
Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Alumn Anita Omerbasic.

Ålder: 26

Examensår: 2020

Varför valde du att studera på IA-programmet?

Jag ville gärna plugga något som inte var för snävt, utan istället gav mig god bred kunskap om hur världen är uppbyggd. Jag som är intresserad av främst säkerhets- och konfliktsanalys insåg vikten av att få en bra grund som jag senare kunde bygga på. Men sedan var det även för de otroliga möjligheterna som erbjöds att åka utomlands!

Gjorde du något på sidan av under din studietid?

Ja! Jag brinner för globala frågor så under min tid i Jönköping hann jag bland annat med att sitta i styrelsen för Jönköpings FN-förening, vara projektledare för IA-dagen samt vara ung ambassadör för de globala målen. Det var ett bra sätt för mig att få omvandla och applicera all teoretisk kunskap i praktiken. Främst var mitt engagemang ett sätt för mig att få hålla på med det jag tycker om utanför studierna också.

Vad gjorde du efter examen? 

Jag hade rätt klart för mig under större delen av min studietid att jag ville vidareutbilda mig på högre nivå, jag ansökte under våren och läser nu en master i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet på Försvarshögskolan i Stockholm. Så nu får jag äntligen fördjupa mig ytterligare i krig, konflikter och internationella relationer!

Vad gör du nu?

Som tidigare nämnt studerar jag en master, vid sidan av det läser jag en kurs på Stockholms Universitet i ukrainsk historia och nutidspolitik. Jag ska alldeles snart också inleda ett coachuppdrag för Svenska FN-förbundet där jag ska stötta projektgrupper för att se till att de globala målen uppfylls på lokal nivå genom olika typer av projekt.

Vad är dina framtidsplaner?

Det finns mycket jag vill hitta på! Har mina ögon på doktorandstudier för att fördjupa mig ytterligare inom återanpassning av krigsveteraner. Främst så vill jag dock (längre in i framtiden) hamna inom säkerhetsanalyssektorn. Skulle gärna arbeta som analytiker på forskningsinstitut som Utrikespolitiska institutet med fokus på Ryssland- och Eurasienfrågor, eller som utsänd expert på exempelvis Folke Bernadotteakademin.

Berätta gärna ditt bästa minne från studietiden?

Tiden på IA-programmet bjöd verkligen på minnen som jag kommer att ha med mig hela livet. Men det som alltid ger mig rusande känslor är min praktikperiod i Palestina. Sedan kommer min fältstudie via MFS-stipendiet nära intill det, där jag fick möjlighet att åka till Ukraina och intervjua krigsveteraner från kriget 2014. Att få ge sig ut i världen med all den kunskap som programmet försedde mig med var utvecklande men även utmanande på sina sätt. Inte bara det, utan att som intresserad av länder i pågående konflikt få utforska ochupptäcka hur människor i dessa länder har det gör en verkligen ödmjuk inför allt det som man inte vet och som dessa människor kan lära en.