Alumn Oskar Sundholm

Masterstudent på Jönköping University Sustainable Communication

Ålder: 27

Examensår: 2020

Varför valde du att studera på IA-programmet?

Med flera kurser inom sociologi i bakgrunden och ett intresse inom miljö pluggade jag från början nationalekonomi. Det var dock enbart ekonomi kopplat till utvecklingsarbete och hållbarhetsutveckling som intresserade mig, så ett byte till IA efter ett år var det logiska valet.

Gjorde du något på sidan av under din studietid?

Fram till min VFU på Energikontoret Norra Småland under termin 5 jobbade jag extra inom psykiatrin. Direkt efter VFU:n blev jag dock kvar på min praktikplats som projektassisten inom projektet FASTR som arbetar för en snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län.

Vad gjorde du efter examen/nu? (vidareutbildning, volontär, annan utbildning)

Jag är idag kvar på deltid inom projektet FASTR fast med mer ansvarsområden än under min tid på IA-programmet. Samtidigt så pluggar jag kvar på JU inom Sustainable communication för att bredda min kandidat men samtidigt med större fokus inom hållbarhetsutveckling. Utbildningen är även starkt kopplat till mina arbetsplats där spridningsmaterial för länets 2030-mål tillsammans med statistikhantering är min främsta arbetsuppgifter.

Vad är dina framtidsplaner?

Jag har idag inga spikraka framtidsplaner, utan kommer parallellt fortsätta arbeta under den första terminen av skolan. Under andra termin kommer det vara både praktik och uppsatsskrivande i fokus vilket jag ser fram emot, förhoppningen är likt mitt examensarbete på IA att följa fokusområdet av transporter och landsbygdsutveckling.

Berätta gärna ditt bästa minne från studietiden.

Det bästa med att gå i mindre klasser som IA är absolut sammanhållningen, studiecirklarna inför tentor samt insparken är verkligen höjdpunkter under studietiden. Även VFU:n var väldigt viktig för mig, där jag kände att jag för första gången fullt ut kunde koppla flera kurser på IA till arbetslivet och varför man läste ju de kurserna.