Handläggare på Kronofogdemyndigheten

Alumn Sandra Qvist

Ålder: 29

Examensår: 2016

Varför valde du att studera på IA-programmet?

Jag har alltid innehaft ett gediget intresse för omvärlden och utvecklingsfrågor. Att besitta kunskap och förståelse för det som sker i vårt samhälle och i världen ger oss möjlighet att också påverka och bidra till förändring. Mot denna bakgrund kändes det självklart att välja IA-programmet då utbildningen erbjöd det jag sökte för att fördjupa mina kunskaper såväl teoretiskt som praktiskt.

Gjorde du något på sidan av under din studietid?

Att engagera sig vid sidan av studierna var självklart för mig och mitt engagemang ägde främst rum inom den svenska FN-rörelsen. Under flera år var jag ordförande i Jönköpings lokala FN-förening, jag satt även med som ledamot i Jönköpings läns FN-distriktsstyrelse. Vidare var jag referensassistent på det svenska FN-förbundets huvudkontor och kansli i Stockholm. Jag engagerade mig även på skolan i studentstyrelsen som integrationsansvarig.

Vad gjorde du efter examen?

Jag fick jobb som projektledare på Jönköpings kommuns bostadsbolag Vätterhem med inriktning integration i ett socioekonomiskt utsatt område. Samtidigt fick jag ett uppdrag som representant och föreläsare för UNDP, FN:s utvecklingsprogram som innebar att jag informerade samt föreläste om Agenda 2030 för offentlig sektor, företag och skolor.

Vad gör du nu?

Jag jobbar som handläggare på Kronofogdemyndigheten och har varit involverad inom jämställdhetsarbete såväl inom som utanför myndigheten. I mitt arbete möter jag människor som många gånger hamnat utanför samhället och är därmed utsatta på grund av de ekonomiska aspekterna. Jag upplever att jag har god nytta av den teoretiska och praktiska kunskap jag erhållit genom utbildningen i mitt nuvarande arbete och ekonomi är en viktig aspekt inom hållbar utveckling.

Vad är dina framtidsplaner?

Med stor sannolikhet kommer jag att arbeta mer konkret med hållbarhetsfrågor, jag trivs att jobba inom offentlig sektor men det skulle vara väldigt roligt att jobba inom en NGO också. Sen reser jag världen över med 35 länder i bagaget, intresset för kultur, historia och religion är gediget och att se världen ökar förståelsen. Drömmen har dock alltid varit att bosätta sig och arbeta utomlands, vi får se vad framtiden har att erbjuda!

Bästa minnet från utbildningen?

Mitt allra bästa minne från utbildningen är när jag genomförde min utlandspraktik i Swaziland som ligger i Afrika. Den ägde rum på miljömyndigheten i Swaziland och jag måste säga att det är det bästa jag någonsin upplevt! Jag älskade människorna, deras kultur, naturen och även jobbet med alla konferenser med olika FN organ osv. Det är ett minne jag håller varmt om hjärtat som jag kommer att bära med mig livet ut. En dag ska jag återvända!