Hur påverkar den rådande pandemin just vår bransch?  Hur blir det med våra framtida jobbmöjligheter.. Kommer vi kunna jobba utomlands? Vad innebär detta för vår arbetsgrupp som till mestadels arbetar med andra människors sociala förhållanden? Behöver vi förändra vårt arbetssätt och beteende? Och vart kommer vår kompetens till använding som bäst? 

Tid: 15:00
Zoomlänk: https://ju-se.zoom.us/j/64244995849

Ni får gärna ställa frågor i zoomchatten som vi kan framföra till paneldeltagarna, under debattensgång.

Medverkande i paneldebatten

Anna-Lena Gell arbetar på Erikshjälpen som programkoordinator från Västafrika. 

Ann-Sofie Lekenstam arbetar på Jönköping University som programansvarig på IA-programmet.

Maria Lundh Björk arbetar som VD på Coompanion Jönköpings län, som skapar utveckling  för individer, grupper och samhälle.

Marco Nilsson arbetar på Jönköping University som universitetslektor i statsvetenskap. 

Veronika Ambertson arbetar som karriärcoach och har en lång erfarenhet från att arbeta på FN.