Karriärcoachen Veronika Ambertson besöker JU och IA Inspired för att prata om att komma in i och bygga upp en karriär inom internationell utveckling med fokus på FN. Hon kommer att dela med sig av sina personliga erfarenheter och professionella insikter från att ha arbetat 10 år med HR- arbete hos både Un Development Programme (UNDP) och World Health Organisation (WHO).
Tid: 16:00
Zoomlänk: https://ju-se.zoom.us/j/62603397925