Amnesty International.

Ioana Velasquez, Amnesty International svenska sektionen

Hur kan en typisk arbetsdag se ut? Vi har väldigt många olika roller inom Amnesty där du kan arbeta med många olika saker; du kan arbeta med vår externa kommunikation för att nå ut till press och i sociala medier, du kan arbeta med olika former av fundraising där du arbetar för att få in nya medlemmar och gåvor till Amnesty, till exempel genom att värva personer på stan eller att ringa hem till personer. Du kan arbeta som sakkunnig inom ett visst område inom mänskliga rättigheter såsom Diskriminering, Kvinnors rättigheter, Flyktingar & Migranter, och Företagsansvar, där du är insatt i och ansvarar för att arbeta för en viss fråga. Du kan arbeta med att ta fram och genomföra våra olika kampanjer där vi under en viss tidsperiod fokuserar på en viss fråga för att ge den uppmärksamhet, och du kan arbeta med att få ungdomar och medlemmar att engagera sig i dessa frågor på deras fritid. En vanlig dag hos oss kan därför skilja sig åt väldigt mycket beroende på var du jobbar, men gemensamt är att vi har många olika möten, träffar och samtalar med många andra personer både inom och utanför vår organisation, och att vi ständigt kämpar för alla människors lika värde, för att mänskliga rättigheter ska gälla alla.

Hur är företagskulturen hos er? Amnesty International Sverige strävar efter att vara en tillgänglig och inkluderande organisation. Vi arbetar aktivt för att möjliggöra att alla som vill arbeta för mänskliga rättigheter ska vilja och kunna göra det i vår sektion. Vi arbetar efter värdegrundsorden Respekt, Engagemang och Professionalism. Vi är drygt 100 medarbetare på tre olika kontor i landet.

Vilka egenskaper är bra att ha för detta arbete? En grundförutsättning är att du brinner för det vi står för; alla människors lika värde och rättigheter. Du har ett inkluderande arbetssätt och anser att jämlikhet är viktigt för arbetsklimatet. Utöver detta är det bra att känna dig bekväm med både självständigt arbete och att samarbeta i grupp, samt känna dig bekväm att uttrycka dig antingen i skrift eller muntligt beroende på vilket sorts arbete du är intresserad av!

Finns det chans för att kunna utvecklas och klättra inom organisationen? Absolut, vi har många personer hos oss som började som värvare eller praktikanter som senare kom att byta eller söka sig till oss igen i en helt annan roll! Vi har även regelbundna utbildningstillfällen där personer från vår organisation presenterar vad de arbetar med just nu inom ett visst område, för att vi alla ska lära oss mer om det. Eftersom vi är en internationell organisation finns det även möjligheter att söka sig till sektioner i andra länder. En bra start för er som studerar är att kika på våra praktikplatser, vi har ca 17 praktikplatser varje termin och ansökan till våren öppnar nu i slutet på september på vår hemsida!

Vad är ert primära fokus på just nu inom hållbart arbete? Vi arbetar löpande med vårt systematiska arbetsmiljöarbete som innefattar både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Vi har årliga skyddsronder, och regelbundna samverkansmöten med våra fackliga representanter och arbetsmiljömöten med våra skyddsombud. Vi genomför medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal för att ta reda på hur våra medarbetare mår och vad vi behöver förbättra. Just nu fokuserar vi på vår psykosociala arbetsmiljö och strävar efter att bli en mer jämlik och inkluderande arbetsplats för alla.