Stort grattis till vinnarna av årets stipendium för bästa examensarbete!

Första pris:

Anita Omerbasic: ’I carry three pieces of metal in my body from the separatists: Ukrainian war veterans’ experiences of the reintegration process and adjustment to civilian life’

Motivering: Detta är en föredömligt välskriven uppsats som berör ett mycket aktuellt och viktigt ämne. Samtliga delar (inledning, tidigare forskning, teori, metod, resultat/analys och diskussion) är utförliga, med utvecklade resonemang och en transparens i tillvägagångssätt och analys. Teori och tidigare forskning tillämpas på empirin, och stärker analyserna som görs.

Andra pris:

Elin Isaksson och Petronella Grune: ’Klimatfasta: Att avstå för skapelsen skull. En fallstudie om Equmeniakyrkans miljökampanj Klimatfastan’

Motivering: Denna studie undersöker innovativt en aktuell, intressant företeelse. Uppsatsen är välskriven, och beskriver genom olika metoder ett lokalt fenomen – ett fall – som samtidigt kopplas till ett nationellt skeende. Teoretiska begrepp tillämpas i analysen på sätt som lyfter och stärker resultaten.

Dag Hammarskjöldstiftelsens stipendium:

Mollie Sager och Gabriella Sundberg: “Stop stealing our beaches” A comparative study on how Mauritius and the Seychelles are affected by and deal with climate change and tourism.

Från zoommötet där pristagarna och Ann-Sofie Lekensatam deltar.

Från zoommötet där stipendieutdelningen skedde.

Läs uppsatserna

Är du nyfiken på att läsa examensarbeten som tidigare IA-studenter har skrivit?

Uppsatserna finns i bibliotekets databas DIVA: http://hj.diva-portal.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Links to an external site.)

Välj fliken Avancerad sökning- studentuppsatser. Välj sedan HLK-Globala studier i rullmenyn vid Organisation(id) och tryck sök. Om du vill kan du avgränsa vilka år sökningen ska gälla.