På denna sida finner du tips på vidareutbildningar som finns för IA-studenter, både master- och magisterutbildningar men även praktikplatser som kan nyttjas både inom ramen för VFU i termin 6 och efter kandidatexamen. Syftet är att inspirera och ge en inblick i vad som kan följa efter avslutad kandidatexamen på IA-programmet.