Svensk aluminiumindustri är duktiga på aluminium - i alla tre kategorier; Profil, Gjutet och Plåt. Men kan vi varandra? 

Vi upplever att de tre olika processerna inom aluminium många gånger arbetar i "stuprör" och att kommunikationen mellan områdena är begränsade. Vi sitter dock alla i samma (aluminium) båt och vill alla öka både kunskap och användande av aluminium. 

Svenskt Alumunium och Svenska Gjuteriföreningen i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping och RISE tar därför initiativet till en nätverksträff och workshop med medlemmar från de tre kategorierna i syfte att skapa kontaktvägar och lära mer om varandras områden och kompetens.

Save the date!

Inom kort kommer en mer formell inbjudan med programinnehåll, men redan idag kan du boka in den 6-7 februari för denna lunch-lunchaktivitet på Tekniska Högskolan i Jönköping. 

Program, gästföreläsare , hotell och övriga praktikaliteter kommer skickas ut under januari månad. 

Har du frågor dessförinnan eller redan nu vill anmäla ditt intresse, kontakta Diana Bogic på Gjuteriföreningen (diana.bogic@gjuterforeningen.se) eller Lars-Inge Arwidson (lars-inge.arwidson@svensktaluminium.se).