Välkommen till inspirationsdag strategisk samverkan

Jönköping University, 21 april 2016

Industriellt byggande av hus med trästomme har ökat och erbjuder en strategi med effektiv produktion, hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Emellertid, en högre grad av industrialisering ställer större krav på leverantörer till trähusföretagen, både när det gäller produkter och tjänster. Smart Housing, Jönköping University och Träcentrum bjuder in till inspirationsdag där samverkan mellan nyckelleverantörer och husproducenter är huvudfokus och hur denna viktiga relation kan utvecklas.

Detta är ett tillfälle att ta del av intressanta föredrag, studier och idéer för framtiden med fokus på samverkan mellan leverantör och producent inom trähusbyggandet– en dag med möjlighet att nätverka och diskutera med andra företag kring det viktiga området strategisk leverantörssamverkan.

Tid och plats

Torsdagen den 21 april 2016, kl 10:00-16:00

Tekniska högskolan i Jönköping, sal E1405

Program

10:00-11:00 Introduktion – Utmaningar och möjligheter
Martin Lennartsson, JTH
Jenny Bäckstrand, JTH

11:00-11:30 IT-stödd informationsöverföring: Inte så lätt som det låter?
Henrik Linderoth, JTH

11:30-12:00 Utmaningsdrivet strategiarbete
Malin Löfving, JTH

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:00 Bygglogistik och industrialisering av byggprocessen
Martin Rudberg, LiU

14:00-15:00 Diskussionsgrupper: Hur tar vi nästa steg?
Martin Lennartsson, JTH
Jenny Bäckstrand, JTH

15:00-15:30 Paus och Kaffe

15:30-16:00 Sammanfattning och avslutning
Martin Lennartsson, JTH
Jenny Bäckstrand, JTH

Anmälan

Anmälan: Klicka här (senast 15 april)
Avgift: Kostnadsfritt
Vid uteblivet deltagande debiteras 500 kr.

Kontaktpersoner

Martin Lennartsson
036 – 10 16 31
martin.lennartsson@ju.se
Johan Palm
0380 – 55 43 15
johan@tracentrum.se
Jenny Bäckstrand
036 – 10 16 29
jenny.backstrand@ju.se