Är du en av de som tror på att det är dags för nya metoder och modeller att leverera värde till kund? Är du nyfiken på hur du kan bygga upp en innovationskultur för att stärka din attraktivitet som leverantör, och som arbetsgivare?

Innovation Runway är en extern innovationsresurs som drivs av Science Park tillsammans med Almi och JU. Vi hjälper etablerade företag i Jönköpings län att uppfinna nya affärer genom innovationer i nya produkter, tjänster och affärsmodeller. En unik samverkansmodell som driver innovation genom interaktion och börjar med en utmaning eller idé som omsätts till reella marknadssatsningar. Genom exempel vill vi ge insikt och inspiration om hur du kan öka innovationskraft och innovationstakt i din organisation.

  • Carola Öberg, Science Park, har lång erfarenhet av internationellt arbete främst inom medicinteknik. Som projektledare arbetar hon och team Innovation Runway med affärsutveckling, innovation- och processledn ing. Hon är också ledamot i Stefan Lövens nationella innovationsråd där hon brinner för att föra upp små och medelstora företag som Sveriges tillväxtmotor på agendan.

 


Arrangör:
Tekniska Högskolan i Jönköping och Jönköping International Business School, tillsammans med Handelskammaren i Jönköping.

Vad: Lunchseminarium
När: 13 mars kl. 11.30-13.30
Var: Mariedal (den vita villan bakom Hälsohögskolan)
Platser: Begränsat antal platser – först till kvarn. OBS! Anmälan krävs.
Kostnad: Nej, Tekniska Högskolan och JIBS står för lunchen och föreläsarna

Anmälan

Frågor: Kontakta Linda Bergqvist, Näringslivsansvarig vid Tekniska Högskolan i Jönköping

Välkomna!