RUC hälsar alla modersmålslärare i Jönköpings län och andra intresserade, hjärtligt välkomna till den andra av två regionala heldagskonferensen kring temat modersmål.

Datum: 16 mars 2015
Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, HLK i Jönköping
Tid: 09:30 - 16.30 

Huvudsyftet med konferenserna är att skapa en regional mötesplats för dialog och regional utveckling av modersmålsundervisningen. 

Konferensen fokusera denna gång på föreläsningar och gruppdiskussioner med koppling till dessa. Utgångspunkten är att konferenserna ska bidra till gemensam kompetenshöjning och fortsatt utveckling av modersmålsundervisningen i Jönköpings län.   

Konferensavgiften är som tidigare 350 kr/deltagare (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika men inte lunch. 

Obligatorisk anmälan. Sista anmälningsdatum är den 10 mars. 

Hjärtligt välkomna!