Inbjudan till samtliga fritidspedagoger och skolledare i Jönköpings län med ansvar för fritidshemmen och dess pedagogiska verksamhet.

RUC i samarbete med Skolverket hälsar er hjärtligt välkomna till en regional halvdagskonferens med fokus på information och dialog kring de nya allmänna råden för fritidshemmen.

Datum: Fredagen den 20 feb 2015
Plats: HJ-aulan, Högskolan för lärande och kommunikation
Tid: kl. 09:00 - 12:00

Syftet med konferensen är att sprida kunskap om de nya allmänna råden som stöd och vägledning i ert arbete med att planera en målstyrd fritidshemsverksamhet grundad i de nationella styrdokumenten.

Under konferensen kommer Bengt Thorngren från Skolverket att informera om de nya allmänna råden. Därutöver kommer det även att erbjudas rika möjligheter till dialog och erfarenhetsutbyte, både med forskare från HLK:s forskningsplattform Fritidshemspedagogisk forskning som kommer att finnas på plats och inte minst, genom möjligheten att på plats och via sms, få ställa direkta frågor till Bengt.

Konferensavgiften är 80 kr/deltagare (exkl. moms) och inkluderar förmiddagsfika men inte lunch.

Hjärtligt välkomna!