Inbjudan till samtliga förskollärare, lärare, fritidspedagoger, rektorer och förskolechefer i Jönköpings län med ansvar för förskoleklassen och dess pedagogiska verksamhet

RUC i samarbete med Skolverket hälsar er hjärtligt välkomna till en regional halvdagskonferens med fokus på information och dialog kring Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen

Datum: Fredagen den 20 feb 2015
Plats: HJ-aulan, Högskolan för lärande och kommunikation
Tid: 13:00 - 16:00

Syftet med konferensen är att sprida kunskap om Skolverkets nya stödmaterial Förskoleklassen – uppdrag, innehåll och kvalité. Stödmaterialet syftar till att förtydliga förskoleklassens uppdrag och samtidigt lyfta fram exempel på hur lärare i förskoleklassen kan tillämpa läroplanen I sitt vardagsarbete. 

Under konferensen kommer Bellita Torén från Skolverket att informera om materialet. Därutöver erbjuder konferensen även rika möjligheter till dialog och erfarenhetsutbyte, både med forskare från HLK:s forskningsplattform Förskolepedagogisk didaktisk forskning som kommer att finnas på plats och inte minst, genom möjligheten att på plats och via sms, få ställa direkta frågor till Bellita.

Konferensavgiften är 80 kr/deltagare (exkl. moms) och inkluderar eftermiddagsfika men inte lunch.

Hjärtligt välkomna!