22-23 april 2015

I texter om skola och utbildning framförs betydelsen av att praktiska och estetiska lärprocesser ges utrymme i pedagogiskt och didaktiskt arbete. Men vad är egentligen praktiska och estetiska lärprocesser, och hur kan sådana processer ta sig uttryck inom såväl skolväsendet som i lärar- och förskollärarutbildningen?

För att vidareutveckla samtalet och dela kunskap kring området inbjuder Högskolan för lärande och kommunikation forskare, lärarutbildare och lärare till en konferens där frågor kan diskuteras och resultat/erfarenheter utbytas.

Huvudtalare

Professor Jeff Adams, University of Chester.
Professor Monica Lindgren, Göteborgs universitet.
Professor Bengt Molander, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

Presentation av huvudtalarna.

Registrering och avgift

Registrering sker via ett webbformulär som öppnar den 12 januari 2015.

Avgift vid tidig anmälan (2015-01-12—2015-02-15):

1 200 SEK exkl. moms/1 500 SEK inkl. moms

Avgift vid sen anmälan (2015-02-16—2015-03-31):

1 500 SEK exkl. moms/1 875 inkl. moms

Deltagaravgiften inkluderar lunch båda dagarna, kaffe/te och fikabröd. Vid anmälan till den frivilliga konferensmiddagen tillkommer 500 SEK exkl. moms.

Kontakt

Mer information om webbanmälan och program kommer senare. Har du frågor redan nu är du välkommen att kontakta oss via pel2015@hlk.hj.se. Vetenskapligt ansvarig är Jonathan Lilliedahl


Konferensen genomförs med finansiellt stöd från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.