Professionsdagen 2018 är inställd på grund av för få anmälda studenter!

Jag vill veta mer och jag är:

Om professionsdagen

 • Professionsdagen är endast öppen för inbjudna samarbetspartners som för närvarande tar emot HLK:s lärarstudenter på VFU.
 • Syftet med Professionsdagen är att stärka samverkan mellan lärarutbildningen och professionen, det vill säga skolhuvudman och yrkesverksamma lärare.
 • Professionsdagen genomfördes för första gången våren 2016 och är kostnadsfri för samtliga deltagande kommuner och privata aktörer.
 • På HLK ges följande lärarprogram:
  • Förskollärarprogrammet - 345 studenter
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 - 180 studenter
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 - 180 studenter
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - 160 studenter
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (religion, historia, samhällskunskap, engelska, svenska) - 230 studenter