Jönköping University arrangerar Suicidpreventiv dag den 7 september klockan 13.00-16.00. Välkommen till en dag där du får möjlighet att fortsätta utveckla kunskapen inom självmordsförebyggande metoder tillsammans med representanter inom Jönköpings län.

Om du är intresserad kan du delta på plats vid Hälsohögskolan (begränsat antal deltagare) eller via Zoom.

Program

Följande presentationer sker på svenska.

13:00-13:05 Välkommen
Hälsohögskolans vice vd Eleonor Fransson välkomnar.

13:10-13:30 Suicidprevention – så här kan du bidra och rädda liv
Elin Isfall, brandingenjör, Räddningstjänsten, Jönköpings kommun.

13:35-13:55 Första hjälpen till psykisk hälsa i Vetlanda kommun
Morgan Miledal, folkhälsosamordnare, kris och beredskap/Insatsledare på Höglandets räddningstjänstförbund.

14:00-14:25 Behålla hoppet – En introduktion till suicidprevention
Karl Hedman, lektor, avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan.

14:25-14:45 Fikapaus

14:45-15:05 Självskadebeteende
Nina Gunnarsson, lektor, avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan.

15:05-15:25 Existentiella frågor kring suicidprevention
Emelie Wettermark, präst i Svenska kyrkan.

15:25-15:45 Studenthälsans verksamhet
Marie Böwing-Lindström och Ann-Louice Jorikson, KBT-terapeuter.

15:45-16:00 Avslutande ord
Karl Hedman, lektor, avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan.

Anmälan

Kontakt

För frågor, vänligen kontakta: