Välkomna till en heldag med temat Barn, lek, lärande och hållbarhet i utomhusmiljöer på Högskolan för lärande och kommunikation. Under dagen kommer forskare från olika svenska lärosäten presentera aktuella rön inom temat.

Dokumentation hittar du här. Öppnas i nytt fönster.

Tid och plats

28 augusti 2019, kl. 10.15-17.30.
Sal He 102 (JU-aulan) på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Kostnadsfritt. Ingen anmälan krävs.

Arrangör

Forskningsgruppen Sustainability Education Research, SER, inom Learning Practices inside and outside School (LPS) Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

Kontakt: Ulrika Stjerndahl ulrika.stjerndahl@ju.se

Program

10.15 Välkommen

Marie Öhman, VD vid Högskolan för lärande och kommunikation hälsar välkommen!

10.30 

Eva Ärlemalm-Hagsér, Mälardalens högskola
Forskningstrender – Outdoor Play and Learning - 10 år i EECERA:s (European Early Childhood Education Research Association) forskningsintressegrupp.

11.00

Annika Manni, Umeå universitet
Förskolebarns lek och lärande i nya förskolors utemiljöer – aspekter av förändrade förutsättningar för uteverksamhet i förskolan.

11.30

Robert Lecusay, Lina Mrak och Vezir Aktas, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University
Rethinking the Relation between Pedagogy and Sustainability: The Views of Preschool Teachers in Sweden.

12.00 Paus

13.00

Tobias Samuelsson, Per Askerlund och Ellen Almers, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University
Skogsträdgårdars potential för ekosystemtjänster och ecological literacy

13.30

Maria Hammarsten, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University
Platsers meningserbjudanden ur barns perspektiv – En skogsträdgårds platskvalitéer

14.00

Emilia Fägerstam, Linköpings universitet och Fredrika Mårtensson, Sveriges lantbruksuniversitet
En analys av lektioner på skolgården–hur används utomhusmiljön för att stödja barns lärande?

14.30

Bodil Halvars, Stockholms Universitet
Barn utforskar träd i en antropocen tidsålder

15.00 Paus

15.30

Eva Nyberg och Anna Maria Hipkiss, Göteborgs universitet
Att se nyttoväxter – platsens betydelse.

16.00

Klas Sandell, Karlstads universitet
Allemansrättens mångbrukade hänsynslandskap

16.30

Petter Åkerblom, Sveriges lantbruksuniversitet Klassrum med himlen som tak. Kunskap och nationella riktlinjer som främjar utemiljöns roll som plats för lärande och väg till förbättrade skolprestationer.

17.00

Anders Szczepanski, Linköpings universitet Utomhuspedagogik i ett internationellt perspektiv utifrån skolans ämnen och teman

17.30 Avslutning