Tid och plats

7 maj 2015 kl 10.00-16.00

Tekniska Högskolan i Jönköping, sal E1405

Moderator: Joakim Brobäck, JTH och Robin Ljungar, TMF

Program

9.30 - 10.00
Registrering, kaffe och fralla

10.00 – 10.15
Inledning och välkomsthälsning
Mats Jägstam, vd JTH
P-O Simonsson VD för Träcentrum
Ansvarig från TMF

10.15 – 11.05

Leverantörssamverkan -operativt och strategiskt
Mastersstudenterna Axel Lindelöf och Adam Hermansson presenterar resultatet av examensarbete genomfört under våren 2015.

11.15 – 12.05
Affärsmodell/Affärsstrategi - koppling till val av försörjningsstrategi

Jenny Bäckstrand, JTH 
Stefan Ståhl, Fagerhult AB

12. 15 – 13.15
Lunch

13.15- 14.05
Hållbarhetsaspekten vid val av samarbetsform i leverantörsledet

Sara Gripstrand, Good Point
Tomas Ekström, Kinnarps

14.05 – 15.00
Hur skapas förändring?
Johan Karltun, JTH
Annika Engström, JTH

15.00-15.15
Kaffe

15.15-16.00
Summering och reflektion

Magnus Granström, Forskningschef JTH

Anmälan

Anmäl dig till leverantörsdagen