Nu kan du som forskare ansöka om medel från det regionala forskningsprogrammet för perioden 2017-2019.

Programmet kommer att delfinansiera ett antal forskningsprojekt som vardera löper under tre år, med start första kvartalet 2017.

Projekten ska genomföras i mycket nära samverkan med näringslivet. De företag som deltar i ett projekt ska också medfinansiera projektet till minst hälften av projektbudgeten.

Information om hur du ansöker hittar du på intranätet under Forskning och forskarutbildning/Söka forskningsmedel.

Sista anmälningsdatum för perioden 2017-2019 är den 12 september 2016!