Högskoleservice

Högskoleservice främsta uppgift är att vara ett serviceorgan för Jönköping University så att högskoleverksamhet på internationell och hög vetenskaplig nivå ska kunna bedrivas.

Högskoleservice uppdrag

Högskoleservice uppdrag är att erbjuda och tillhandahålla nödvändiga och värdeskapande tjänster på ett professionellt sätt till högskolans studenter, medarbetare, ledning och externa intressenter.

Viktiga delar i uppdraget är att:    

  • Utveckla och implementera enhetliga och gemensamma arbetssätt inom Jönköping University.
  • Säkra att stödverksamheten är resurseffektiv.
  • Utforma och införa likvärdiga servicenivåer över bolagsgränserna och inom varje målgrupp.
  • Ta fram förslag till beslut om högskoleövergripande riktlinjer och säkra efterlevnad.

Organisationsplan

Högskoleservice består av åtta avdelningar, en interimsavdelning, ledningskansli samt ett grants office:

Organisationsskiss Högskoleservice

Klicka på bilden för förstoring

Vd

Helena Zar Wallin är sedan 2014 vd för Högskoleservice. Helena Zar Wallin arbetade tidigare på Skogsstyrelsen där hon sedan 2005 var chef för den administrativa avdelningen och hon var även ställföreträdande generaldirektör under några år. Helena Zar Wallin har även en bakgrund på Jordbruksverket där hon haft chefspositioner inom stödverksamheten.

- Jönköping University är en viktig aktör lokalt med stora visioner nationellt och internationellt, som bland annat bidrar till att ge ungdomar en bra start i livet genom utbildning. Min förhoppning är att jag med min erfarenhet ska medverka till att Högskoleservice på bästa sätt kan stödja högskolans kärnverksamhet och vara en uppskattad partner.

Sidan uppdaterad 2018-02-22

Om oss
Sidan uppdaterad 2014-02-19

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information