Examenstider!

18 januari är det avslutningshögtider för avgångsstudenterna vid Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation. Läs mer

Hälsohögskolan: Kl. 10, Hammarsköldsalen, Konserthuset, Elmia
Högskolan för lärande och kommunikation: Kl. 15, Pingskyrkan, Västra torget

Mer information, se information i högskolans kalendarium

2013-01-14