Johan Thor håller docentföreläsning i Förbättringsvetenskap

Kunskap om kvalitetsförbättring och ledarskap inom vården kan göra stor nytta – under rätt förutsättningar. I sin docentföreläsning den 15 december vill Johan Thor förklara i vilka lägen det är lättare och när det är svårare att utveckla och sedan använda den forskning som finns.

Johan Thor

– Vården och omsorgen kämpar hela tiden med att göra största möjliga nytta för patienter och brukare. Det finns massor med kunskap, men vi vet att det finns ett glapp mellan den kunskap som finns och hur man arbetar i vardagen. Det uppstår frustration inte bara hos de anställda utan även hos finansiärer, ledare och politiker när verksamheten inte gör så mycket nytta som man skulle önska, säger Johan Thor.

Förbättringsvetenskap är ett ganska nytt akademiskt fält, där kärnan handlar om hur man kan arbeta för att hela tiden åstadkomma bättre vård och därigenom bättre hälsa.

Johan Thor är läkare i grunden, och han berättar att han därför har fått lära sig att tänka om när det gäller synen på forskning och kunskap. Inom medicinen söker man mer entydiga svar, men när man ska förändra arbetet i en organisation får man snarare försöka svara på ”under vilka förutsättningar verkar metod x fungera och vad är det i så fall som gör att det fungerar mer eller mindre bra?”. Forskning om kvalitetsförbättring och ledarskap handlar mycket om hur mänskor fungerar i grupp, och är därför mycket mer beroende av sammanhang.

– Det är en utmaning för oss som kommer från den kliniska världen när vi sysslar med den här typen av forskning. Det blir en kulturkrock. Det är något som jag vill visa och förklara, det här med att det är olika sorters frågor man studerar, och att det därför är nödvändigt att man har olika forskningsmetoder.

Forskningscentret Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, där Johan Thor är verksam, är ett initiativ som togs mellan Jönköping University, hälso- och sjukvården i Region Jönköpings Län och kommunerna i regionen. Just samarbetet är en stor tillgång, säger Johan Thor, eftersom det innebär att forskningen har en närhet till praktiken.

– Det här är inget man kan studera i ett labb, så det är en enorm fördel för oss att vi har tillgång till hur forskningen tillämpas. Och samarbetet är unikt för Sverige.

Johan Thor har kunnat visa att metoder från kvalitets- och förbättringsområdet kan vara användbara när man vill titta på data från kvalitetsmätningar inom hälso- och sjukvård. Det görs många mätningar, vilket kräver mycket jobb, och det kan vara svårt att få full nytta av dem. I sin forskning har han undersökt hur man kan presentera och använda den data som finns.

– Ett av mina budskap är att det inte alltid är så att man måste ha mer resurser. Det går att göra mer nytta med de resurser vi redan har.

Debatten om vården är ständigt aktuell, med mycket medierapportering om olika problem. Johan Thor hoppas att hans forskning kan vara till nytta för allt från patienter till politiker, men framför allt de ledare som arbetar i vård- och omsorgsverksamhet.

En utmaning han ser med forskningen är att den inte alltid kan ge snabba svar, och i vården kan man behöva lösa ett problem ”här och nu”. Han menar att forskare måste vara tydliga med att det kan ta tid att få fram svar, men de kan också hjälpa till genom att ta fram den forskning som redan finns.

– Jag tror att forskare skulle kunna bidra mycket mer än vad de gör idag. Det finns mycket kunskap som inte används fullt ut. Det är frustrerande men samtidigt hoppfullt – vi måste inte starta från noll.

Föreläsningen finns tillgänglig på webben via den här länken: https://connect.sunet.se/p8guh30xbc0/
Klicka i övre högra hörnet på filmrutan för att få fram en vy där presentationens bilder syns.

2016-12-14