Studenter ger inspiration till Husqvarnas framtida batteriprodukter

En skvättfri grästrimmer. Ett tillbehör som omvandlar trimmern till en blåsare. Det är några av de prototyper som studenterna på kursen Produktutveckling tagit fram i ett nära samarbete med Husqvarna Group. Idag har de visat upp sina idéer i en utställning.

Under hela höstterminen har ingenjörsstudenterna jobbat med de olika faserna av projektet – från idé till färdig prototyp. Uppdraget från Husqvarna Group bestod i att utveckla en bärsele och ett tillbehör till en av företagets batteridrivna trimrar.

Från företagets sida har ett flertal personer varit involverade i projektet. En av dem är Pär Martinsson, utvecklingschef för batteriprodukter under varumärket Husqvarna. Han ser flera vinster med det nära samarbetet med högskolan, både för företaget och studenterna:

– För oss som företag är det värdefullt att få ta del av de nya kunskaper inom teknikområdet som lärs ut av högskolan. Det är också en möjlighet för oss att få presentera Husqvarna Group som en attraktiv framtida arbetsplats. Ur studenternas perspektiv tror vi att det är viktigt med den här typen av verkliga uppgifter, och vi är glada att kunna vara med och forma skickliga ingenjörer inför framtiden.

Studenterna har arbetat i grupper om sex personer och har varit fria att utveckla det tillbehör de själva vill. Karin Videfors, som är med i en av grupperna, är nöjd med kursen och samarbetet med Husqvarna Group:

– Det har gett otroligt mycket att få jobba i ett skarpt projekt på det här sättet, istället för att utgå från ett påhittat problem. Det känns som ett väldigt bra sätt att förbereda sig för det yrkesliv vi snart kommer ut i.

Eftersom det har varit ett verkligt uppdrag med ett existerande företag, har också verkliga utmaningar dykt upp längs vägen. Genom regelbunden återkoppling från Husqvarna Group under hela projektet har studenterna lärt sig mycket om de problem man kan stöta på i praktiken.

– Det kan bland annat handla om kostnader för tillverkning eller olika säkerhetskrav som vi inte var medvetna om tidigare. Vi fick till exempel göra en mindre omkonstruktion av vår sele för att den skulle klara vissa säkerhetskrav, berättar Abdulla Al-Shekli, som arbetat intensivt hela terminen tillsammans med Karin Videfors och de andra gruppmedlemmarna.

Tidigare idag har de blivande ingenjörerna visat upp sina alster i en utställning i Tekniska högskolans entré. Utställningen invigdes med att Joakim Brobäck, vice vd vid Tekniska högskolan, höll tal och klippte band. Representanter från Husqvarna Group fanns också på plats.

Utställningen kommer att vara öppen hela dagen. Välkommen att besöka den!

2016-12-16