Studenter på Jönköping University ställer ut egendesignade möbler på Stockholm Furniture & Light Fair

Studenter från högskoleprogrammet Produktutveckling med möbeldesign samt masterprogrammet Industridesign på Tekniska Högskolan finns på plats på Stockholm Furniture & Light Fair, världens största mötesplats för skandinavisk design, 7–11 februari.

Studenterna har arbetat med att utveckla möblerna de nu ställer ut under en längre projektperiod. Deras egendesignade möbler har utvecklats efter föresatsen att möblerna ska kunna produceras även i mindre serier med hänsyn till ekonomi, miljö, produktionsmetod och materialval.

Studenterna som ställer ut på mässan läser Produktutveckling med möbeldesign som ges på Träcentrum i Nässjö eller Industridesign som ges i Jönköping.– Vi är alltid lite extra stolta när det är dags för skarpt läge, att vi kan visa upp våra duktiga studenters projektarbeten, som dessutom ofta sker i samarbete med företag. Genom vår utställning på mässan kan branschen och allmänheten ta del av våra studenters kunnande, säger Viktor Strandgren, programansvarig för Produktutveckling med möbeldesign.I år har studenterna handletts av Viktor Strandgren, samt Lars Eriksson, professor på Tekniska Högskolan samt Maria Cecilia Loschiavo, professor på University of São Paulo, College of Architecture and Urbanism.– Vi vill hela tiden öka de internationella inslagen i utbildningarna. I São Paulo finns ett av Tekniska Högskolans internationella campus, som är en viktig samarbetspartner. Vi har nu kunnat få hit viktig expertis från utlandet som kan handleda och ge nya infallsvinklar till studenterna, säger Lars Eriksson.

Stockholm Furniture & Light Fair 7–11 februari väntas få besök av närmare 40 000 personer från hela världen.

2017-02-09