Ledarutveckling för innovation

Jönköping University bjuder in till en kvalificerad ledarutvecklingsgrupp för dig som vill sätta framtiden, innovation och ledarskap på agendan.

En ledarutvecklingsgrupp (LUG) består av 5 - 7 personer som på olika sätt är engagerade i utvecklingsfrågor, till exempel chefer, ledare och stabspersoner från olika verksamheter, i första hand från Jönköpingsregionen. Gruppen träffas sju gånger under ett år tillsammans med en processledare, en forskare/expert och två studenter.

Exempel på utmaningar som kan vara aktuella att jobba med är: Digitalisering, mångfald, kompetensförsörjning och hållbarhetsfrågor. Men du kan vara med och påverka vilka frågor som tas upp.

Det här förväntar vi oss av dig

En förutsättning för att delta är att du avsätter tid, att du är öppen för nya perspektiv, deltar aktivt i samtalen och är beredd att aktivt arbeta med förändring på hemmaplan. Tack vare finansiering från Kampradstiftelsen, Region Kronoberg, Region Jönköpings Län, Regionförbundet i Kalmar län samt Linnéuniversitetet är avgiften för närvarande subventionerad till 5 000 kr.

Så här gör du

Är du nyfiken och vill veta mer, kontakta Karin Havemose (karin.havemose@ju.se) så snart som möjligt. Vi startar grupper fortlöpande med start i februari, men först till kvarn får plats. Så snart vi har underlag för en grupp bjuder vi in till en första informationsträff.

Läs mer här

2017-02-10