Statssekreterare besökte Högskolan för lärande och kommunikation

Tisdag 21 mars besökte Erik Nilsson, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, Högskolan för lärande och kommunikation. I fokus för mötet med högskolans representanter stod Skolchefsinstitutet.

Huvudsyftet med besöket var att ge statssekreteraren en djupare kunskap om Skolchefsinstitutet. Erik Nilsson menar att det nya institutet har en viktig funktion framöver:

– Från regeringens sida är vi väldigt angelägna om att stärka skolchefernas roll i skolans kvalitetsarbete. Vi kommer att mer aktivt ge uppdrag till Skolverket att stödja utvecklingen av skolchefsrollen. Och då blir det väldigt viktigt att bygga upp en akademisk kompetens kring de här frågorna. Idag är den kompetensen väldigt begränsad.

Andra samtalsämnen under mötet var bland annat lärarbristen och antagningsproven till lärarutbildningen. Högskolan för lärande och kommunikation är det enda lärosätet i Sverige som valt att gå vidare med antagningsprov.

Skolchefsinstitutet inriktar sig på forskning, utbildning och internationalisering och har sitt fokus på skolchefers ledarskap och verksamhetsutveckling. Institutet har som yttersta syfte att stärka chefer för rektorer och förskolechefer i sitt ledarskap. Läs mer om Skolchefsinstitutet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2017-03-21