Vuxenutbildning i migrationens tidevarv

Finns det en särskild nordisk modell för vuxenutbildning? Och hur väl är den i så fall anpassad till en tid som präglas av global rörlighet? Det kommer att diskuteras under en konferens vid Jönköping University.

Den 3 – 5 maj samlas forskare, vuxenutbildare och politiker på den sjunde nordiska konferensen om vuxnas lärande. Temat för årets konferens är "Adult education in the age of global mobility" – ett tema som är mer aktuellt än någonsin, inte minst med tanke på alla de människor som är på flykt i Europa. Hur påverkas vuxenutbildningen i de nordiska länderna av den nuvarande flyktingsituationen? Vilka nya utmaningar och möjligheter innebär den globala migrationen för vuxnas lärande? Och kan man fortfarande tala om en särskild nordisk modell för vuxenutbildning?

I år anordnas konferensen av Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande vid Jönköping University och Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning vid Linköpings universitet.

– Encell och Mimer delar intresset för folkbildning och vuxenutbildning. Vi såg den här konferensen som ett ypperligt tillfälle att sammanstråla för en gemensam diskussion om de förändringar som pågår i utbildningssektorn och i samhället, säger Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell.

Huvudtalarna under konferensen är:

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Hösten 2016 tillträdde Anna Ekström som gymnasie- och kunskapslyftsminister. Ett av hennes ansvarsområden är vuxenutbildning och folkbildning. Under konferensen kommer hon att tala om regeringens syn på vuxnas lärande och dess utveckling framöver.

Professor Kjell Rubenson

Kjell Rubenson är professor emeritus vid University of British Columbia. Rubenson var den första att inneha Sveriges enda professur i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet (1983–1992) och hans forskning omfattar bland annat policydokument, vuxenutbildning och livslångt lärande. Under konferensen kommer han att hålla en presentation med titeln ”Global governance of adult learning and education: a challenge to the Nordic model”.

Professor Annette Sprung

Annette Sprung är professor vid University of Graz. Sprungs forskning omfattar bland annat vuxenutbildning i migrationssamhällen, rasism och mångfald. Under konferensen kommer hon att hålla en presentation om ”The role of adult education in migration regimes”.

2017-05-02