Prisutdelning av Unga forskarpriset 2017

På måndagen den 15 maj har Entreprenörskapsforum prisutdelning av Unga forskarpriset, som i år tilldelats Mikaela Backman vid Jönköping International Business School.

Priskommittén menar att Mikaela Backman har producerat en utmärkt avhandling och därefter uppvisat god kvalitet och produktivitet i sin forskargärning.

Mikaela Backman disputerade 2013 vid Jönköping International Business School med avhandlingen ”Regions, Human Capital and New Firm Formation”. Hon har studerat relationen mellan humankapital och utbildning och dess effekter för individen liksom för företags produktivitet. Hennes forskning handlar om förnyelse i termer av nyföretagande, företagsdynamik, innovationer, entreprenörskap och egenföretagande.-

Högre utbildningsnivåer inverkar positivt på regionalt nyföretagande, givet omgivande faktorer som infrastruktur och kapitaltillgång, säger Mikaela Backman.

Unga forskarpriset delas ut av Entreprenörskapsforum årligen sedan 2003 och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Priset är på 150 000 kronor och delas ut vid en ceremoni i Konserthuset i Stockholm den 15 maj.

- Mikaela Backmans forskning uppvisar hög kvalitet och behandlar för Sverige centrala strategiska och policyorienterade frågeställningar, säger Charlie Karlsson, professor emeritus och priskommitténs ordförande.

Idag arbetar Mikaela Backman som universitetslektor vid JIBS och fortsätter sin forskargärning kring rollen av humankapital, företagens överlevnad och tillväxt, familjeföretagande och regionala mönster. En av hennes pågående artiklar handlar om upphandling i Chile – vilka är företagen som får anbuden och vad händer med dessa företag efter att de fått ett anbud?

- Jag skriver denna artikel tillsammans med doktor Esteban Lopez som jobbar här på Universidad Adolfo Ibañez i Viña del Mar. Jag, Esteban Lopez och Francisco Rowe från University of Liverpool skriver även en artikel om hur karriärvägar ser ut för olika flyktingar i Sverige, där vi följer ett stort antal flyktingar över tid i Sverige, säger Mikaela Backman.

Förutom att ge svar på forskningsfrågorna är resan till Chile även lärorik i syftet att se hur andra lärosäten jobbar, vilka typer av frågeställningar de har och vilka metoder de använder sig av

2017-05-12