Jönköping University fortsätter utmana inom gjutna material och komponenter

Jönköping University är i världstoppen inom forskning på gjutna material och gjuteriteknik och nu startar ett nytt projekt i nära samarbete med flera globala företag i Jönköpingsregionen. De deltagande företagen är Volvo, Husqvarna, Fagerhult, Kongsberg, Comptech, Fueltech, Stena Aluminium och Ahlins i Habo.

Sedan sex år finns forskningsprofilen CompCAST på Tekniska Högskolan vid Jönköping University. Forskningen inom profilen har fokuserat på hur gjutprocessen påverkar ett materials egenskaper och modellering för bättre komponentutformning. Med stöd från KK-stiftelsen på 18 miljoner kronor, och i samarbete med industrin, går nu arbetet vidare i det nya treåriga projektet CompCAST Plus.

Genom en utvecklad förmåga att beskriva en komponents egenskaper ska projektet öka möjligheterna att förutsäga sprickbildning på grund av utmattning redan i designprocessen.

– I dag ökar kraven mer och mer på att till exempel bilar ska vara lättare för att klara övergången mot eldrivna fordon, och att verktyg och telekomprodukter ska väga mindre. Detta ökar betydelsen av rätt material och design. I en lättare komponent blir alltid materialet mer belastat och det blir ännu viktigare att kunna förutspå en komponents livslängd då detta påverkar garanitkostnader och reservdelsbehov, säger Anders Jarfors, professor i material och tillverkning vid Tekniska Högskolan.

Utmattning är i dag den vanligaste begränsningen för användning av gjutna komponenter och i projektet kommer utmattning att studeras både vid rumstemperatur och vid förhöjda temperaturer för att utveckla ny metodik för modelleringen. Arbetet sker i nära samarbete med företagen.

– Hur man förutspår livslängder genom processmodellering och design är kritiskt viktig kunskap för både slutanvändare och gjuterierna, säger Anders Jarfors.

Fakta om forskning och utbildning inom material och tillverkning vid Jönköping University

Inom högskolans gjutforskning utvecklas kunskap om relationen mellan ett materials egenskaper och tillverkningsprocessen för att bättre förstå samverkan mellan process, komponentgeometri och defektbildning, Baserat på detta kan forskarna genom modellering och simulering undersöka fenomen när det är svårt eller till och med omöjligt att utföra fysiska experiment.

Utbildningen inom området ligger i framkant, dels genom kopplingen till spetsforskningen och dels genom de flexibla formerna för undervisningen. Lärosätet erbjuder exempelvis programmet Material och tillverkning, som ges på distans via internet och vänder sig till bland annat yrkesverksamma inom området.

Både forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med industrin.

2017-06-21